วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ลดนำ้หนักได้ดั่งใจด้วย "FITT"

FITT คืออะไร ทำอย่างไรถึงจะได้ผล?
ปกติการออกกำลังกายส่วนมากจะเข้าใจว่า คือการขยับหรือเคลื่่อนไหวร่างกายให้รู้สึกถึงความลำบาก ทรมานและความเหนื่อยล้า (ถึงแม้ว่าจะเพียงแค่ 2-3 นาทีก็ตาม) จะสังเกตุถึงการหายที่แรงและถี่ขึ้นจนแทบจะหายใจเข้าไปไม่ทัน เห็นนำ้ที่ซึมผ่านชั้นผิวหนังออกมาทั่วร่างกาย เห็นสีผิวที่เปลี่ยนไปบนใบหน้าเป็นต้นจนจิตใจสั่งว่าไม่ไหวแล้วเป็นอันสิ้นสุดการออกกำลังกายไปหนึ่งครั้ง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่จะบรรลุถึงเป้าหมายในการลดนำ้หนักตัวที่ต้องการนั้น คุณยังทำมันได้ไม่เพียงพอ โดยคุณควรมีความมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้องอย่างเคร่งครัดดังนี้

Frequency
คือความบ่อยในการออกกำลังกาย ควรใช้เวลาอย่างน้อย 3-4 วันต่อสัปดาห์ และไม่ควรหยุดพักเกิน 2 วัน เนื่องจากร่างกายได้รับพลังงานจากอาหารที่ทานเข้าไปทุกวันและมีมากกว่าพลังงานที่เผาผลาญออกไปจนกลายเป็นส่วนเกินสะสมอยู่ในร่างกาย
Intensity
คือระดับความหนักในการออกกำลังกาย เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยรักษาระยะเวลาและกำหนดให้ร่างกายเผาผลาญพลังงาน จากแหล่งสะสมอย่างมีประสิทธิภาพ หากออกกำลังกายหนักหรือเบาเกินไปร่างกายก็จะเผาผลาญได้ไม่เต็มที่ โดยใช้จำนวนการเต้นของหัวใจเป็นตัวกำหนด ( ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนางวางลงบนบริเวณข้อมือขณะออกกำลังกาย คลำหาชีพจรแล้วเริ่มนับจำนวนการเต้นในเวลา 10 วินาที ) สำหรับคนอายุน้อยกว่า 19 ปี เท่ากับ 20-24 ครั้ง ,อายุ 20-29 ปี เท่ากับ 19-23 ครั้ง ,อายุ 30-39 ปี เท่ากับ 18-22 ครั้ง ,อายุ 40-49 ปี เท่ากับ 17-21 ครั้ง ,อายุ 50-59 ปี เท่ากับ 16-20 ครั้ง ,อายุ 60-69 ปี เท่ากับ 15-19 ครั้ง ,อายุ 70 ปีขึ้นไป เท่ากับ 14-17 ครั้ง โดยรักษาระดับความความเร็ว รอบ หรือจำนวนครั้งที่ทำอยู่ให้คงที่สมำ่เสมอ
Time
คือระยะเวลาในการออกกำลังกายในแต่ละครั้ง (อย่างต่อเนื่อง) พลังงานของร่างกายกายนั้นมาจาก 2 ส่วน คือส่วนที่ได้รับจากอาหารที่กินเข้าไปในแต่ละมื้อ และส่วนที่สะสมอยู่แล้วในร่างกาย ในการออกกำลังกายแต่ละครั้งนั้นร่างกายจะเผาผลาญส่วนที่เรากินเข้าไปในแต่ละมื้อก่อนจนหมด แล้วจึงจะใช้ส่วนที่สะสมอยู่ในร่างกาย ฉะนั้นยิ่งใช้เวลานานขึ้นก็จะเผาผลาญมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งในแต่ละครั้งควรเริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไป จาก 5-10 นาทีจนให้ได้อย่างน้อย 30 นาทีขึ้นไป
Type
คือชนิดของกิจกรรมการออกกำลังกาย ควรเลือกกิจกรรมที่เหมาะกับตัวคุณ หรือเป็นกิจกรรมที่คุณชอบหรือสามารถรักษาระยะเวลาได้นาน ต่อเนื่อง ปลอดภัยและปรับเปลี่ยนระดับความหนักได้เมื่อร่างกายคุณแข็งแรงขึ้น เช่นเดินเร็ว วิ่ง ว่ายนำ้ ปั่นจักรยาน เต้นแอโบิกเป็นต้น ส่วนการเล่นกีฬานั้นเป็นการออกกำลังกายที่ไม่สามารถควบคุมระดับความหนักหรืออัตราการเต้นของหัวใจได้อย่างต่อเนื่อง

คนส่วนใหญ่มักไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างครบถ้วน และนี่คืออุปสรรคของความสำเร็จในการลดนำ้หนักของคุณ เพราะหากขาดข้อใดข้อหนึ่งนั้น ทุกอย่างก็ไร้ประโยชน์ ทั้งหมดนี้ยังไม่รวมถึงการควบคุมอาหารและการพักผ่อนที่ดีอีกด้วย


"ไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวคุณที่จะทำ นอกจากตัวคุณ"
Trainer Aong PT, CSCS

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Feed Section

Members

MyPromotion

MyPromotion